Regulamin warsztatów przeprowadzanych przez studio Pig on The Table

1. Wymogiem uczestnictwa w warsztatach jest zakup biletu, za pomocą przelewu bezpośrednio na wskazane konto, bądź poprzez stronę www.pigonthetable.pl

2. Dokonanie wpłaty za uczestnictwo w warsztatach wiąże się z akceptacją poniższego regulaminu. 

3. W przypadku niemożliwości uczestniczenia w zakupionych przez siebie warsztatach można przekazać bilet na inne nazwisko po wcześniejszym poinformowaniu organizatorów. 

4. Koszty biletu nie są zwracane w przypadku nieobecności na wydarzeniu. 

5. Studio Pig on The Table nie jest odpowiedzialne za rzeczy osobiste uczestników warsztatów, zagubione bądź pozostawione w trakcie ich trwania w miejscu wydarzenia.

6. W przypadku zniszczeń dokonanych w pracowni na skutek nieprawidłowego użytkowania sprzętu bądź niezastosowania się do zaleceń osoby prowadzącej, odpowiedzialność finansową za dokonane straty ponosi osoba sprawcza.

7. Osoba uczestnicząca w warsztatach zobowiązana jest do przestrzegania zasad BHP wyjaśnionych na początku zajęć. Niedostosowanie się do tego punktu regulaminu może poskutkować wyproszeniem z pracowni bez możliwości ubiegania się o zwrot pieniędzy za zakupiony bilet.

8. Partycypacja w warsztatach oznacza zgodę na fotografowanie oraz filmowanie zarówno osoby uczestniczącej, jak i jej dzieła. Materiały te mogą zostać wykorzystane tylko i wyłącznie w celach promocyjnych, poprzez publikację w social mediach. Jeśli osoba uczestnicząca nie wyraża takiej zgody, niezbędne jest poinformowanie o tym organizatorów przed rozpoczęciem zajęć. 

9. Osoba uczestnicząca w zajęciach wchodzi w posiadanie wykonanego przez siebie dzieła.

10. W warsztatach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie. Dzieci w wieku 10–15 lat wymagają obecności towarzyszącej osoby dorosłej, która ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

11. Studio Pig on The Table zapewnia wszystkie materiały oraz sprzęty potrzebne do warsztatów. Na wyposażeniu pracowni znajdują się również fartuchy ochronne, z których uczestnicy mogą korzystać. 

12. Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za odzież zabrudzoną bądź uszkodzoną w trakcie warsztatów. Prosimy o wzięcie tego pod uwagę przy wyborze stroju.

ODWOŁANIE WARSZTATÓW

Studio Pig on The Table zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatów w następujących, wyjątkowych sytuacjach:

– mniej niż pięcioro chętnych uczestników;

– zdarzenie losowe uniemożliwiające przeprowadzenie warsztatów w określonym wcześniej miejscu i czasie (np. choroba osoby prowadzącej)

Odwołanie przez nas warsztatów równoznaczne jest ze zwróceniem kosztów zakupu biletów.